Rekisteriseloste

Muokattu viimeksi 9.9.2016

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Timanttipedagogit
Y-tunnus: 2777215-8
Postiosoite: Länsisatamankatu 23a 22, 00180 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Ville Sahimaa
Postiosoite: Länsisatamankatu 23a 22, 00180 Helsinki
Sähköposti: admin@opimatematiikkaa.com

3. Rekisterin nimi

Opi matematiikkaa -sivuston asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä mm. seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, väärinkäytösten valvonta, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten oppilaitos, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, jäsenyyshistoria sekä palvelun käyttöä koskevat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö saadaan asiakkaalta itseltään. Rekisteriin tallentuu myös tietoja siitä, miten asiakas on käyttänyt Opi matematiikkaa -palvelua.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarve käsitellä asiakastietoja. Tiedot on suojattu salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Tarkistuspyynnön yhteydessä pyytäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.