Käyttöehdot

Muokattu viimeksi 9.9.2016

1. Yleistä

Opi matematiikkaa on Timanttipedagogit-yrityksen (jäljempänä “Palveluntarjoaja”, y-tunnus: 2777215-8) osoitteessa www.opimatematiikkaa.com julkaisema verkkopalvelu (jäljempänä “Palvelu”). Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä “Asiakas”) välillä.

Käyttäessään Palvelua Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti. Tämä koskee myös Asiakkaita, jotka eivät ole rekisteröityneet Palvelun käyttäjiksi tai jotka eivät ole kirjautuneet Palveluun.

Alaikäisellä Asiakkaalla tulee olla huoltajansa lupa Palvelun käyttöön.

Palvelun käyttöoikeus maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen summan. Palvelun käyttö on henkilökohtaista, eikä käyttöoikeutta voi siirtää toiselle henkilölle. Asiakas ei saa levittää luvatta saamaansa rekisteröitymiskoodia ulkopuolisille. Asiakas on vastuussa asiakaskohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, ja niiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Asiakas on korvausvelvollinen Palvelutarjoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

2. Ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas.

Palvelun virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Palvelutarjoaja ei missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

3. Tekijänoikeudet

Palvelun tekijänoikeudet on Palveluntarjoajalla. Palvelun käyttö on sallittua ainoastaan opetus- ja yksityiskäytössä.

4. Sopimuksen syntyminen Palvelun käyttöoikeuden ostamisesta

Sopimus Palvelun käyttöoikeuden ostamisesta katsotaan syntyneeksi, kun yksittäinen henkilö (esim. oppilas, opettaja tai vanhempi), koulu, kouluyhtymä, kunta tai jokin muu vastaava taho lähettää valitsemansa käyttölisenssin sähköisen tilauslomakkeen täytettynä.

Sopimus voidaan katsoa syntyneeksi myös, jos henkilö käyttää haltuunsa saaman ilmaiskoodin tai muulla keinolla saa pääsyn Palveluun.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä käyttöehtosopimus kolmannelle osapuolelle ilman erillistä ilmoitusta.

5. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa syntymisensä jälkeen toistaiseksi siihen saakka, kunnes tilauksen tehnyt Asiakas ilmoittaa halustaan lopettaa Palvelun tilauksen. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen admin@opimatematiikkaa.com. Ilmoituksen jälkeen Asiakas voi käyttää Palvelua jo maksetun maksukauden loppuun. Maksettuja rahoja ei palauteta Asiakkaalle, vaikka hän päättäisi lopettaa Palvelun käytön kesken maksukauden.

6. Maksaminen

Palvelun käyttöoikeus maksetaan laskulla, joka lähetetään tilauksen tehneen Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ensimmäinen lasku lähetetään vasta 30 päivän ilmaisen kokeilujakson jälkeen, mikäli tilausta ei ole peruutettu kokeilujakson aikana. Tämän jälkeen lasku lähetetään aina automaattisesti kerran vuodessa siihen saakka, kunnes tilauksen tehnyt Asiakas ilmoittaa haluavansa keskeyttää Palvelun tilaamisen. Sama henkilö voi hyödyntää ilmaisen kokeilujakson vain yhden kerran.

7. Palveluntarjoajan vastuut

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun ilman minkäänlaisia takuita toistaiseksi ja parhaan kyvyn mukaan toimitettuna. Palvelu kehittyy jatkuvasti ja julkaistuun oppimateriaalin voidaan tehdä muutoksia ilman, että niistä ilmoitetaan erikseen Asiakkaalle. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista. Muutenkin Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu asiakkaan palvelusta maksamaan hintaan.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Sopimusehtojen muuttaminen

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hintojen ja sopimusehtojen muuttamiselle. Sopimusehtojen merkittävästä muutoksesta kerrotaan vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa Palvelun internetsivuilla ja tarvittaessa muilla soveltuvilla tavoilla.

10. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus perua sopimus veloituksetta 30 päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä. Peruutus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen admin@opimatematiikkaa.com. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi Asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä sopimus, joka halutaan perua.

Käyttäjällä on oikeus koska tahansa sulkea tilinsä Palvelussa pyytämällä sivuston ylläpitäjää peruuttamaan ja poistamaan tilinsä ja tietonsa. Pyyntö tulee lähettää osoitteeseen admin@opimatematiikkaa.com.

11. Muuta

Materiaalin edelleenmyynti, vuokraus, lainaus tai muu vastaava käyttö on kielletty.

Käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön sivustolla käyttäessään palvelua.

Palveluntarjoaja tallettaa käyttäjätiedot, ja niiden tarkemmat rekisterin käyttö- ja sovellusperiaatteet löytyvät palvelun rekisteriselosteesta.

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.